Gymnastika Vážky Bruntál

wsilvie@seznam.cz

605/723169

Sponzoři

Prakticky žádná z našich akcí by nedošla svého naplnění bez vydatné pomoci našich sponzorů. Také patří poděkování rodičům dětí, protože bez nich by to také nešlo. Proto bychom chtěli ocenit pochopení, s nímž k nám přistupují. Alespoň touto formou vzdáváme dík těm, bez nichž by se nám nepodařil ani zlomek z našich činností.

TISKÁRNA K-TISK s.r.o. www.k-tisk.cz

HAVLÍK s.r.o.

ELKOPLAST CZ, s. r. o. je výrobní společností s mezinárodní působností v oblasti dodávek techniky určené pro schromažďování, třídění, zhutňování a přepravu odpadů.